XX. Mezinárodní dětský folklorní festival Písní a tancem

XX. Mezinárodní dětský folklorní festival  Písní a tancem

PROGRAM

Čtvrtek 10. 9. 2020
Knihovna Luhačovice

Živé příběhy - Literárně dramatický večer nejen pro děti

17:30 Červená Karkulka a Perníková chaloupka

loutkové představení v podání divadla Brod

18:00 Zkuste si to aneb Jak se nosí loutky

trocha fyzioterapie nikoho nezabije; omezená kapacita - nutná rezervace předem na tel. 721 957 539

18:00 – 20:00 U nás v domě straší

veřejné čtení, prohlídka neveřejných prostor knihovny, tvořivé dílny pro děti, táborák

Pátek 11. 9. 2020 náměstí městyse Pozlovice

16:45 – Slavnostní zahájení festivalu

Uctění památky prof. Antonína Václavíka a manželů Haluzových, proběhne před budovou ZŠ Pozlovice

17:00 – "Vitajte u nás" Zahajovací vystoupení 27. ročníku festivalu

FS Leluja (Provodov)

FS Malé Zálesí (Luhačovice)

FS Doubravjánek (Doubravy)

DFS Barunka (Česká Skalice)

Taneční kroužek při ZŠ v Suché Lozi

Sobota 14. 9. 2019
Místo: Lázeňské náměstí Luhačovice

14:30 – 16:00 „Snění" Program je volným pokračováním čtvrtečnímu programu festivalu a je věnován připomínce 30 výročí úmrtí básníka Jana Skácela.

DS Klobučánek (Valašské Klobouky)

DFS Fěrtúšek (Strážnice)

DFS Barunka (Česká Skalice)

FS Leluja (Provodov)

16:00 – Vyhlášení vítěze soutěže Vesnice roku 2019

Neděle 15. 9. 2019
Místo: kostel svaté Rodiny Luhačovice

10:30 - Slavnostní mše svatá za účasti krojovaných s děkováním za úrodu

Místo: Luhačovice od pošty na Lázeňské náměstí

14:15 – Průvod krojovaných se zastávkami a krátkou prezentací účastníků

Místo: Lázeňské náměstí Luhačovice

15:00 – „Dva životy, jeden svět aneb místa mého života“ galakoncert účastníků na hlavním pódiu

Program je věnován připomínce 60 výročí úmrtí profesora Antonína Václavíka a D. Karla Pavlištíka.

DMFS Kalužiar (Martin – Slovensko)

DFS Skaličánek (Skalica - Slovensko)

DFS Šternovjanek (Újezd u Brna)

DFS Hradišťánek (Uherské Hradiště)

FS Leluja (Provodov)

FS Malé Zálesí (Luhačovice)

V případě nepříznivého počasí v sobotu a neděli bude program příslušného dne z Lázeňského náměstí přesunut do KD Elektra, Luhačovice. Informace o přesunu programu v důsledku počasí bude v předstihu zveřejněna. Změna programu vyhrazena.

Z průběhu festivalu bude pořizován audiovizuální záznam.

Veřejný prostor v Luhačovicích ožívá výstavami

Od července tohoto roku mají Luhačovice k dispozici další soubor panelů pro realizaci výstav ve veřejném prostoru. K výstavě na ulici Dr. Veselého nyní přibude nová instalace v prostoru náměstí 28. října před městským úřadem. Realizace tohoto počinu je výsledkem spojení sil spolku Kulturní Luhačovice, jenž je organizátorem folklorního festivalu Písní a tancem, který je již po téměř tři desetiletí nedílnou součástí veřejného prostoru našeho města, a privátního nadačního fondu Pramen Luhačovice, jehož zakladateli jsou manželé Petrákovi. Proto i téma první výstavy, jejíž autorkou je PhDr. Blanka Petráková, je spojeno s tradicemi našeho kraje. Tímto tématem je Svatba na Zálesí.

Svatební obřad je totiž přelomovou životní událostí jednotlivce (novomanželů), která se však výrazně odráží ve společnosti tím, že přetváří a uzákoňuje nové postavení jednotlivce v rodině a ve společnosti. Tato přeměna v podobě tradiční venkovské svatby byla vždy spojena s mnoha zvyky, obřadními úkony, s hudebními, dramatickými, tanečními a dalšími projevy. V průběhu času prošel svatební obřad četnými proměnami. Mnoho zvyků, písní, tanců i svatebních her bylo zapomenuto nebo se změnil jejich obsah, některé částečně přetrvaly až do současnosti. Pochopení jejich obsahu, původu, průběhu a zákonitostí tradičního svatebního obřadu na luhačovickém Zálesí nám pomáhá proniknout do světa našich předků, způsobu života spjatého s koloběhem hospodářského roku a sociálními normami venkovského společenství pevně svázaného s půdou, církevními a rodinnými tradicemi. Výstava také zachycuje proměny svatebního obřadu a svatebních šatů v průběhu 20. století v Luhačovicích a okolí.

Vernisáž výstavy Svatba na Zálesí, na kterou si Vás dovoluji tímto krátkým článkem jménem všech zainteresovaných pozvat, se uskuteční v sobotu 11. července 2020 od 14.00 hodin v místě instalace výstavy. Pokud se Vám to však z jakéhokoliv důvodu nepodaří, můžete si výstavu prohlédnout v kteroukoliv denní či noční hodinu dle vlastního rozhodnutí a to až do konce října 2020.

Za všechny, Přemysl Janík.

SOUBORY

Leluja

Soubor vznikl v roce 2008 na Provodově nedaleko Luhačovic a za svou krátkou působnost se rozrostl na soubor vícegenerační. Čítá přes 70 členů ve věku od 3 do 55 let a navštěvuje festivaly a slavnosti v blízkém i dalekém okolí. Soubor obnovil řadu zapomenutých tradičních lidových zvyků, které každoročně uskutečňuje na Provodově (Vynášení Mařeny, Chození s létečkem, Králenskou obchůzku atd.). Leluja organizuje bienále vlastního folklorního festivalu Hore Provodovem.
Název a znak souboru je odvozen od mariánského poutního místa Malenisko, které se nachází nedaleko obce Provodov, kde soubor vznikl. Symbolem Panny Marie je bílá lilie, znak čistoty a nevinnosti, v nářečí „leluja".

Malé Zálesí

Folklorní soubor Malé Zálesí působí v lázeňském městě Luhačovice více než 55 let. Během této doby se v něm vystřídalo několik generací tanečníků a hudebníků. V současnosti je soubor rozčleněn do čtyř tanečních skupin rozdělených podle věku. Nedílnou součástí souboru je také ženský pěvecký sbor a tři cimbálové muziky.

Repertoár souboru vychází z bohatých tradic národopisného regionu luhačovického Zálesí, těžištěm je taneční a písňový folklór, tradiční zvykosloví a výroční obyčeje tohoto regionu. Členové souboru se věnují nejen taneční, pěvecké, herecké a hudební průpravě a udržování tradičních zvyků a obyčejů, ale také rekonstrukci krojových součástek či prezentaci tradičních lidových pokrmů.

DMFS Kalužiar

V roce 1982 vznikl ve městě Martin, při Domě Kultury„Strojár“ dětský folklórní soubor Turiec. V roce 2001, po téměř 20 letech fungování souboru došlo k jeho rozdělení na dvě části, z nichž jedna nese od roku 2013 název Kalužiar.Dětský a mládežnický folklorní soubor Kalužiar má v současnosti asi 100 členů ve věku od 5 do 18 let. Pracuje pod vedením Evy Dolníkovej, Martiny Harajdičovej, Lenky Gajdošovej a Michala Lašuta a dalších. Nosnou částí repertoáru je domácí oblast regionu Turiec, ale věnuje se i dalším regionům v rámci Slovenska.

FS Hradišťánek

Soubor byl založen již v roce 1955 legendárním primášem Hradišťanu Jaroslavem Staňkem. Působí v Uherském Hradišti, centru bohaté etnografické oblasti Moravské Slovácko.

Repertoár souboru vychází z tradic Moravského Slovácka a je přizpůsobován věku dětí.

Soubor každoročně pořádá slavnostní premiéru s daným tématem, v rámci cyklu ,,Hradišťánek uvádí své hosty“ zve každoročně ke společnému vystoupení soubory z blízkého i vzdálenějšího regionu. Samozřejmostí jsou výchovné koncerty pro mateřské a základní školy. V rámci čistoty zachování tradic úzce spolupracuje se Slováckým muzeem.

V současné době má soubor 6 skupin s více než 200 dětmi, ve věku od 4 do 17 let.

Skupina Hradišťánku na festivalu v Luhačovicích má číslo VI, tancují, zpívají a kamarádí spolu již 3. rokem v ní děti ve věku 6-9 let.

Doprovod zajišťuje CM Husličky a písničky při ZUŠ v Uh. Hradišti.

DFS Barunka

Dětský folklorní soubor Barunka byl založen v září roku 1991 při Domu dětí a mládeže (dnes Středisko volného času) Bájo v České Skalici.

Soubor Barunka nese dívčí jméno spisovatelky Boženy Němcové, která prožila dětství v nedalekém malebném ratibořickém údolí a chodila do školy v České Skalici. Právě v díle této spisovatelky, jsou nejkrásněji popsány zvyky kraje kolem řeky Úpy, a proto je tato kniha často inspirací pro práci souboru.

Členové souboru však neznají obyčeje jen z literatury nebo z provedení na jevišti, ale sami je realizují v jejich původním prostředí a tak přispívají k jejich udržení a kontinuálnímu pokračování tradic.

Hlavní vedoucí souboru je Martina Pavlasová.

DMFS Skaličánek

DFS Skaličánek působí při Základní umělecké škole Dr. Janka Blaha ve Skalici. Skaličánek je nositelem a uchovavatelem lidových tradic, zvyků a tanců z regionu Skalice a okolí. Jeho počátky sahají až do 60. let 20. století, přičemž od roku 1982 působí nepřetržitě. Vedoucími souboru jsou Mgr. Antónia Chaloupková a Mgr. Radovan Timko a taneční pedagog Petr Vrátil.

DFS Šternovjánek

vznikl v létě roku 2016. Založily jej Míša Bednářová a Markéta Pospíšilová, které k tomu vedla touha předat radost z lidové hudby a tance nejen svým dětem. Snaží se děti vést k lásce k folklóru, lidovým tradicím a k úctě ke krojům. Soubor je zaměřen především na písně a tance z Brněnska, tedy z oblasti kam patří i Újezd u Brna. V současné době Šternovjánek navštěvuje přes dvacet dětí ve věku od 4 do 7 let.

Mezi akce, kterých se Šternovjánek účastnil, patří například přehlídka dětských folklorních souborů Brněnsko tančí a zpívá, Petropavlovské hody, Folklorní podvečer s Rozmarýnou, Vánoční besídka nebo Farní den v Újezdě u Brna. Kromě toho se také vedoucím souboru podařilo zrekonstruovat dětské kroje naší obce.

DS Klobučánek

založily v roce 1994 tanečnice dospělého souboru Klobučan. V souboru je nyní na 100 dětí ve třech tanečních skupinách a dvou cimbálových muzikách. Mladší děti si hrají, zpívají, poznávají taneční hry, řemesla a zvyky, starší děti se seznamují s tanečními kroky a tanci našeho regionu.

Jednotlivé věkové skupiny se účastní akcí, které pořádá soubor Klobučan ve Valašských Kloboukách. Soubor Klobučánek je častým hostem na festivalech a slavnostech v naší republice i v zahraničí.

Soubor Klobučánek se pravidelně účastní folklorních soutěží. Z regionálních kol postoupil v roce 1997 na národní přehlídku v Zábřehu na Moravě a v roce 2001 na Zemskou přehlídku v Kroměříži. Naši zpěváčci Karel Ovesný, Jan Tarabus a Miroslava Janáčová byli oceněni v národních kolech zpěváčků ve Velkých Losinách.

DFS Fěrtúšek

DFS Fěrtúšek funguje pod orelskou jednotou ve Strážnici. Má tři oddělení. Soubor navštěvují děti od 3 do 14 let. Malé děti se učí základům rytmiky, zpěvu. V jejich repertoáru se objevují dětské hry, říkadla a dětské taneční hry.

Větší děti se učí základním tanečním krokům, které nadále využívají ve svých choreografiích. Ve Strážnici se tančí párový  tanec DANAJ, který se děti postupně učí. Každé oddělení má svou vedoucí. Soubor doprovází CM ZUŠ ve Strážnici. Každoročně se účastníme několika vystoupeních, pro nás je asi nejvýznamnější MFF Strážnice. Letos nás diváci mohli najít ve skanzenu v pořadu: Už jsem obešel celú Moravu a na Bludníku: To nejlepší na konec. Nechyběli jsem ani ve slavnostním průvodu v našem městě. Náš soubor spolu s naší orelskou jednotou pořádá i akce pro maminky nebo vánoční besedování a spoustu dalších krásných akcí.

KUDY NA NÁŠ FESTIVAL

mapa

PODPOŘILI NÁS

zk
mh
mp
ll
vincentka
zalesi
ns
CLIP
COLAS
CMKBKLADNO
Fatra-logo