XX. Mezinárodní dětský folklorní festival Písní a tancem

XX. Mezinárodní dětský folklorní festival  Písní a tancem

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

PROGRAM

Čtvrtek 10. 9. 2020 /Knihovna Luhačovice

Živé příběhy - Literárně dramatický večer nejen pro děti

17:30 Červená Karkulka a Perníková chaloupka

loutkové představení v podání divadla Brod

18:00 Zkuste si to aneb Jak se nosí loutky

trocha fyzioterapie nikoho nezabije; omezená kapacita - nutná rezervace předem na tel. 721 957 539

18:00 – 20:00 U nás v domě straší

veřejné čtení, prohlídka neveřejných prostor knihovny, tvořivé dílny pro děti, táborák

Pátek 11. 9. 2020 /náměstí městyse Pozlovice

17:00 Slavnostní zahájení festivalu - uctění památky prof. Antonína Václavíka a manželů Haluzových /před budovou ZŠ Pozlovice

17:15 Vitajte u nás - zahajovací vystoupení 28. ročníku festivalu

FS Lipta - Malá Lipta a CM Kuráž (Liptál)

FS Malé Zálesí (Luhačovice)

FS Leluja (Provodov)

18:00 - 20:30 Dětská beseda u cimbálu s CM Kuráž /šenk Ogar, Pozlovice

Sobota 12. 9. 2020 /Luhačovice

14:30 – 16:00 Rukodělné aktivity - pro účastníky festivalu a veřejnost / Luhačovice, prostor u kina KD Elektra

10:30 Sváťovo dividlo - loutková představení v exteriéru

13:00 - 15:00 Rukodělné aktivity - pro účastníky festivalu a veřejnost

14:00 - 15:30 Loutkaření s bábkármi - prezentace nositelů tradice loutkového divadla v exteriéru / Lázeňské náměstí, Luhačovice

14:00 - 14:45 Tyjátr - Ivan Gontko (SK), loutkařské představení na kolonádě / Lázeňské náměstí, Luhačovice

14:45 - 15:30 Teatro Carnevalo - Juraj Hamar (SK), loutkářské představení na kolonádě / Lázeňské náměstí, Luhačovice

15:30 - 17:00 Folklor jako divadlo - galakoncert účastníků na hlavním podiu na lázeňském náměstí - věnováno československé tradici loutkářství zapsané na seznam nehmotného dědictví lidstva UNESCO / Lázeňské náměstí, Luhačovice

Účastníci:

DFS Úsměv (Opava)

NS Kohoutek (Chrudim)

FS Leluja(Provodov)

Neděle 13. 9. 2020 /Luhačovice

10:15 - Slavnostní mše svatá za účasti krojovaných s děkováním za úrodu / Kostel Svaté Rodiny, Luhačovice

13:00 – 17:00 Můj kraj, moje radost závěrečná vystoupení účastníků festivalu Písní a tancem spolu s prezentací mikroregionů a měst destinace Zlínsko - Luhačovicko / Lázeňské náměstí, Luhačovice

13:15 – 14:15 závěrečná vystoupení účastníků festivalu Písní a tancem / Lázeňské náměstí, Luhačovice

Účastníci

NS Kohoutek (Chrudim)

FS Malé Zálesí (Luhačovice)

DFS Vršatčiarik (Dubnica nad Váhom)

DFS Klobúčánek (Valešské Klobouky)

14:30 – 17:00 prezentace mikroregionů a měst destinace s kulturními vystoupeními / Lázeňské náměstí, Luhačovice

Účastníci

VS Portáša Vartovňáček (Jasenná)

DS Klobučánek (Valašské Klobouky)

gajdoš Petr Sovjak a další

16:20 – 17:00 turnaj v pétangue s vyhlášením vítězů jednotlivých kategorií

V případě nepříznivého počasí v sobotu a neděli bude program příslušného dne z Lázeňského náměstí přesunut do KD Elektra, Luhačovice. Informace o přesunu programu v důsledku počasí bude v předstihu zveřejněna. Změna programu vyhrazena.

Z průběhu festivalu bude pořizován audiovizuální záznam.

Veřejný prostor v Luhačovicích ožívá výstavami

Od července tohoto roku mají Luhačovice k dispozici další soubor panelů pro realizaci výstav ve veřejném prostoru. K výstavě na ulici Dr. Veselého nyní přibude nová instalace v prostoru náměstí 28. října před městským úřadem. Realizace tohoto počinu je výsledkem spojení sil spolku Kulturní Luhačovice, jenž je organizátorem folklorního festivalu Písní a tancem, který je již po téměř tři desetiletí nedílnou součástí veřejného prostoru našeho města, a privátního nadačního fondu Pramen Luhačovice, jehož zakladateli jsou manželé Petrákovi. Proto i téma první výstavy, jejíž autorkou je PhDr. Blanka Petráková, je spojeno s tradicemi našeho kraje. Tímto tématem je Svatba na Zálesí.

Svatební obřad je totiž přelomovou životní událostí jednotlivce (novomanželů), která se však výrazně odráží ve společnosti tím, že přetváří a uzákoňuje nové postavení jednotlivce v rodině a ve společnosti. Tato přeměna v podobě tradiční venkovské svatby byla vždy spojena s mnoha zvyky, obřadními úkony, s hudebními, dramatickými, tanečními a dalšími projevy. V průběhu času prošel svatební obřad četnými proměnami. Mnoho zvyků, písní, tanců i svatebních her bylo zapomenuto nebo se změnil jejich obsah, některé částečně přetrvaly až do současnosti. Pochopení jejich obsahu, původu, průběhu a zákonitostí tradičního svatebního obřadu na luhačovickém Zálesí nám pomáhá proniknout do světa našich předků, způsobu života spjatého s koloběhem hospodářského roku a sociálními normami venkovského společenství pevně svázaného s půdou, církevními a rodinnými tradicemi. Výstava také zachycuje proměny svatebního obřadu a svatebních šatů v průběhu 20. století v Luhačovicích a okolí.

Vernisáž výstavy Svatba na Zálesí, na kterou si Vás dovoluji tímto krátkým článkem jménem všech zainteresovaných pozvat, se uskuteční v sobotu 11. července 2020 od 14.00 hodin v místě instalace výstavy. Pokud se Vám to však z jakéhokoliv důvodu nepodaří, můžete si výstavu prohlédnout v kteroukoliv denní či noční hodinu dle vlastního rozhodnutí a to až do konce října 2020.

Za všechny, Přemysl Janík.

SOUBORY

Národopisný soubor Kohoutek Chrudim

Národopisný soubor Kohoutek byl založen v roce 1984. V posledních letech svým divákům představuje nově budovaný repertoár, jehož společným jmenovatelem je netradiční výběr a přístup k vybranému tématu za použití osobitých výrazových prostředků. Soubor má v současné době bezmála čtyřicet členů.
Těžiště práce Kohoutku je ve studiu, oživování a jevištní stylizaci původních písní, hudebních zápisů, tanců a obyčejů lidu Chrudimska, Nasavrcka, Polabí a částečně Českého Horácka. V repertoáru souboru lze najít tematická pásma tanců a písní východních Čech, ve scénické podobě soubor uchovává řadu lidových zvyků (masopust, máje, Svatojanské, Vánoce).
Každoročně začátkem září Kohoutek v Chrudimi pořádá folklorní festival Chrudimské obžínky, v prosinci pak představuje nový program ve vlastním pořadu s názvem Trochu vánoční. Členové souboru také v Chrudimi oživili tradiční masopustní obchůzku s typickými maškarami, v jejíž scénickém zpracování vycházejí z podoby obchůzky na Hlinecku, která byla zapsána na Seznam světového nehmotného dědictví UNESCO.
Kromě významných festivalů v Čechách, na Moravě i ve Slezsku pravidelně míří i do zahraničí. Mezi jinými byl soubor v Mexiku, v Jižní Koreji, ve Finsku či v Portugalsku. Celkem soubor absolvuje zhruba dvě desítky akcí ročně. Podrobné informace o činnosti souboru najdete na www.nskohoutek.cz nebo na www.facebook.com/nskohoutek.
Vedoucími souboru jsou Martin Samek a Šárka Kratochvílová, vedoucím muziky Tomáš Dostál.

Dětský folklorní soubor Úsměv Opava

Dětský folklorní soubor Úsměv Opava vznikl v roce 1978 při Domu dětí a mládeže, jako první dětský folklorní kolektiv na Opavském Slezsku. Jeho zakladateli a vedoucími byli manželé Jan a Olga Wajdovi, kteří spolu soubor vedli až do roku 1998. Nyní soubor vede Soňa Wenzelová.
Soubor Úsměv se zabývá prezentací lidového umění z regionu Opavské Slezsko, proto také vystupuje v rekonstruovaných krojích z okolí Opavy. Soubor pravidelně spolupracuje s odborníky, kteří se tímto regionem zabývali a zabývají.
Při vystoupeních soubor doprovází cimbálová muzika Základní umělecké školy V. Kálika v Opavě. Ve svém repertoáru má muzika také písně z jiných oblastí České republiky, ale také Slovenska a Maďarska…
Soubor Úsměv má za sebou vystoupení na různých festivalech a přehlídkách doma i v zahraničí. Každoročně se účastní opavských Chodníčků k domovu, představil se na MFF Strážnice, na Dětské Strážnici, v Rožnově pod Radhoštěm, Luhačovicích, Dolní Lomné, Břeclavi, Brně, na Zemské přehlídce v Kroměříži, na Celostátní přehlídce dětských folklorních souborů…
Ze zahraničních festivalů navštívil festivaly v Bosně a Hercegovině, Dánsku, Chorvatsku, Polsku, Rakousku a Litvě.

Malá Lipta Liptál

Rodiče – většinou bývalí tanečníci z Lipty chtěli, aby se jejich děti naučily lidové tance, aby také jednou mohly tančit „ve velkém souboru“. Tak vznikl v roce 1973 dětský soubor, kterým od té doby prošla spousta dětí. Postupně jich přibývalo, nakonec byly rozděleny do dvou skupin: Malůšata (3-10 let) a Malá Lipta (10-16 let). Mnohé z nich opravdu vytrvaly a „dotančily“ až do základního souboru. Malá Lipta ve svém repertoáru předvádí autentický folklor, obohacený o tradiční dětské hry a písničky - např. jak vypadá takový venkovský trh, co se děje na pastvě, hrají si na ševce, vaří trnky a jdou do mlýna. V souboru tančí především cérky, ale ani ogaři se nenechávají zahanbit. Vystupují většinou společně s Malůšaty, ale účastní se dalších přehlídek a festivalů i v zahraničí, např. Zlín, Valašské Klobouky, Tvrdonice, Martin. Malá Lipta pořádá každoročně v červnu v Liptále Dětský folklorní festival. Vedoucí souboru je paní Jana Hradková.
V posledních době soubor velmi úzce spolupracuje se ZUŠ Morava v Liptále - CM Kuráž, vznikl v září 2012 a jejími členy jsou převážně děti z Liptálu a blízkého okolí. V roce 2014 se podílela na natáčení vánočního CD s názvem „Přišlo si k nám,Jezulátko“, které vydalo ženský sbor Rokytenka. V roce 2015 se zúčastnila soutěže cimbálových muzik vyhlášené MŠMT, ve které získala první místo v okresním a třetí místo v krajském kole. V současnosti pracuje jako soubor ZUŠ Morava ve Zlíně.
Vedoucím muziky je pan Radek Cahlík.

Leluja

Soubor vznikl v roce 2008 na Provodově nedaleko Luhačovic a za svou krátkou působnost se rozrostl na soubor vícegenerační. Čítá přes 70 členů ve věku od 3 do 55 let a navštěvuje festivaly a slavnosti v blízkém i dalekém okolí. Soubor obnovil řadu zapomenutých tradičních lidových zvyků, které každoročně uskutečňuje na Provodově (Vynášení Mařeny, Chození s létečkem, Králenskou obchůzku atd.). Leluja organizuje bienále vlastního folklorního festivalu Hore Provodovem.
Název a znak souboru je odvozen od mariánského poutního místa Malenisko, které se nachází nedaleko obce Provodov, kde soubor vznikl. Symbolem Panny Marie je bílá lilie, znak čistoty a nevinnosti, v nářečí „leluja".

Malé Zálesí

Folklorní soubor Malé Zálesí působí v lázeňském městě Luhačovice více než 55 let. Během této doby se v něm vystřídalo několik generací tanečníků a hudebníků. V současnosti je soubor rozčleněn do čtyř tanečních skupin rozdělených podle věku. Nedílnou součástí souboru je také ženský pěvecký sbor a tři cimbálové muziky.

Repertoár souboru vychází z bohatých tradic národopisného regionu luhačovického Zálesí, těžištěm je taneční a písňový folklór, tradiční zvykosloví a výroční obyčeje tohoto regionu. Členové souboru se věnují nejen taneční, pěvecké, herecké a hudební průpravě a udržování tradičních zvyků a obyčejů, ale také rekonstrukci krojových součástek či prezentaci tradičních lidových pokrmů.

DS Klobučánek

založily v roce 1994 tanečnice dospělého souboru Klobučan. V souboru je nyní na 100 dětí ve třech tanečních skupinách a dvou cimbálových muzikách. Mladší děti si hrají, zpívají, poznávají taneční hry, řemesla a zvyky, starší děti se seznamují s tanečními kroky a tanci našeho regionu.

Jednotlivé věkové skupiny se účastní akcí, které pořádá soubor Klobučan ve Valašských Kloboukách. Soubor Klobučánek je častým hostem na festivalech a slavnostech v naší republice i v zahraničí.

Soubor Klobučánek se pravidelně účastní folklorních soutěží. Z regionálních kol postoupil v roce 1997 na národní přehlídku v Zábřehu na Moravě a v roce 2001 na Zemskou přehlídku v Kroměříži. Naši zpěváčci Karel Ovesný, Jan Tarabus a Miroslava Janáčová byli oceněni v národních kolech zpěváčků ve Velkých Losinách.

DFS Vršatčiarik Dubnica nad Váhom

Dětský folklórní soubor Vršatčiarik vznik v listopadu roku 2018.
Sdružuje děti různých věkových kategorií, které si zamilovali lidový tanec hudbu a zpěv. V rámci společných aktivit a vystoupení se snaží předávat vzájemně lásku k folkloru a tradicím. Repertoár souboru tvoří tance z Dubnice nad Váhom a nejbližšího okolí. Soubor aktivně spolupracuje s Folklórní skupinou Liborčan z Ľuborče a mají za sebou řadu vystoupení. Od roku 2020 aktivně spolupracuje s Dětským souborem Klobúčánek z Valašských Klobouk, absolvují společné tábory a taktéž společná vystoupení. Vlastní ľidovou muziku zatím soubor nemá, ale spolupracují s muzikanty z blízkého okolí Dubnice nad Váhom.
Vedoucí souboru je Andrea Gáborová a uměleckým vedoucím je Tomáš Tinath.

KUDY NA NÁŠ FESTIVAL

mapa

PODPOŘILI NÁS

zk
mh
mp
ll
vincentka
zalesi
ns
CLIP
COLAS
CMKBKLADNO
Fatra-logo
Arriva